• Nezařazené 11.11.2014 1 Comment

  Vítej na eBlogu. Toto je tvůj první příspěvek. Můžeš jej upravit nebo vymazat a začít s psaním vlastních příspěvků do blogu!

 • Dotazy 07.01.2012 8,361 Comments  • kontaktní osoba : Jana Michlanová
  • e-mail : osobniasistence@centrum.cz
  • telefon : 732 440 514 ; 722 168 993
 • Ceník 07.01.2012 1,494 Comments
  Ceny jsou individuální, pohybují se v rozmezí  od 100 kč/ h - do 200/ h

  • Jednorázové úkony od 1 hodiny do 10ti hodin / měsíc  200 Kč
  • Od 11ti hodin do 24 hodin / měsíc  180 Kč
  • Od 25 hodin do 48 hodin / měsíc  150 Kč
  • Od 49 hodin do 100 / měsíc 120 kč
  • Od 101 hodin do 150 / měsíc 100 kč
  • Několikadenní asistence ( lázně, tábory, rekreace…) na domluvě  -  dohodnutá mzda + krytí nákladů
  • bežnou ošetřovatelskou práci ( pomoc s hygienou, prevence dekubitů, podávání léků, bazální stimulace atd. )
  • doprovody na úřady, k lékaři, do společnosti, pomoc při vyřizování osobních záležitostí
  • nákupy
  • zajištění stravy ( vaření a podávání jídla )
  • drobný úklid domácnosti
  • po dohodě jsem schopná zajistit  asistenci po dobu několika dní ( doprovod do lázní, tábory, odlehčení pro rodinu apod. )
  • zábava ( předčítání, doprovody na kulturní akce, společenské hry, tvoření apod. )
 • O mně 07.01.2012 8,609 Comments

  Je mi 37 let a mám sedmiletou praxi v sociálních službách. Pět let pracuji jako dobrovolný asistent u mladého muže s kvadruparetickou DMO.

  Dálkově studuji prvním rokem na SZVOŠ - obor sociální práce a pečovatelství. Jsem spoluzakladetelem občanského sdružení, které po dobu 10ti let pořádalo letní dětské rekreace s integrací postižených osob, kam jsem jezdila jako hlavní vedoucí.  Setkala jsem se tak s těžče postiženými osobami nejen fyzicky, ale i mentálně (autismus, schizofrenie, Downův syndrom, poruchy chování atd.) Také jsem pracovala v chráněných bytech u mentálně postižených a u lidí s kombinovaným postižením. 3 roky pracuji jako pečovatelka v domově pro seniory. Nastavení systému státního zřízení mi nevyhouje, upřednostňuji samostatnou práci a prostor pro klientovo svobodné rozhodování.

  Mým cílem je pomáhat handicapovaným osobám kvalitně žít  v  jejich domácím prostředí a zároveň jim pomoci se začleněním do společnosti.

  Jsem absolventkou těchto certifikovaných kurzů :

  • Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a osoby s postižením
  • Komunikační trojúhelník : sociální pracovník - klient - rodina
  • Individuální plánování : klient - klíčový pracovník
  • Komunikace s problémovým klientem
  • Smrt a umírání v profesi pracovníka v sociálních službách